Mål og målgruppe for Samhandlingsteamet i Bindal og Ytre Namdal

Samhandlingsteamet i Bindal og Ytre Namdal, SiBYN, er tverrfaglig sammensatt med ansatte fra ulike tjenester i det eksisterende hjelpeapparatet i kommunene Leka, Bindal, Nærøy og Vikna,
dvs. psykiatri- og rustjenesten, ruskoordinator, erfaringskonsulent, NAV, samt psykolog /psykiater fra DPS Kolvereid. SiBYN teamet ønsker å bidra til at alle får et likeverdig og individuelt tilpasset tjenestetilbud ved å være en arena hvor innbyggere og ansatte i BYN kan bringe inn bekymringer for mennesker, som av ulike årsaker faller utenfor eller ”mellom stolene”, – og dermed ikke får nødvendig helsehjelp. For mer informasjon om hva vi kan tilby, kan du velge privat person eller fagperson i hurtigmenyen

information. Click the Edit link to make changes to this page or add another page.

Hvem er vi

 

Reklamer